Przeciwstawianie się niesprzyjającym okolicznościom przy jednoczesnym wykorzystywaniu nadarzających się okazji – tak o zarządzaniu kryzysowym będącym częścią kultury Dachser mówi Bernhard Simon, CEO firmy.

Teraz, w środku pandemii koronawirusa, nie zaszkodzi spojrzeć wstecz na rok 1930, czyli okres, w którym czasy były również niezwykle trudne: światowy kryzys gospodarczy znacząco dotknął Niemcy, sprzedaż w przemyśle drastycznie spadła, a krajowy rynek transportowy odnotował spadki na poziomie ok. 20% w ciągu roku. W świetle ówczesnych wydarzeń, założenie własnej firmy spedycyjno-magazynowej było odważnym, a jednocześnie pionierskim krokiem ze strony Thomasa Dachsera.

Radzenie sobie z niekorzystnymi warunkami oraz chwytanie szans, które zawsze pojawiają się na dynamicznych rynkach, stało się integralną częścią kultury Dachser. Do rozwiązywania problemów wykorzystujemy własny potencjał i zasoby, co utrzymujemy niezmiennie przez całą, 90-letnią już historię firmy. Idzie to w parze z odwagą podejmowania skalkulowanego ryzyka biznesowego oraz decyzji, a także obrania ścieżek odmiennych od panujących trendów branżowych oraz wyznawanych przez większość poglądów.

W swojej działalności polegamy na własnym kompasie - naszym dziedzictwie wyznaczającym właściwy kierunek działań. W czasie pandemii koronawirusa nie nadszarpnęliśmy zaufania, które nasi klienci, partnerzy serwisowi i pracownicy pokładają w Dachser. Nasze sieci logistyczne okazały się stabilne, odporne, gotowe na przyjęcie elastycznych rozwiązań oraz dostępne dla naszych klientów bez ograniczeń, zapewniając tym samym solidny fundament do kontynuowania naszej historii.