Kompap logo

Grupa Kompap SA, do której należą dwie wiodące drukarnie dziełowe w Polsce - BZGraf i OZGraf oraz drukarnia offsetowa rolowa Imprimus - wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 67,87 mln zł po 9 miesiącach 2018 roku, co oznacza wzrost o 44% r/r. Jednocześnie skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży w tym czasie zwiększył się do 12,21 mln zł wobec 9,60 mln zł rok wcześniej. Po trzech kwartałach zysk netto grupy wyniósł zaś 627 tys. zł.

Kompap logo

Grupa Kompap SA, do której należą dwie wiodące drukarnie dziełowe w Polsce – BZGraf i OZGraf, a także drukarnia offsetowa rolowa Imprimus, wypracowała w 2017 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 65,92 mln zł wobec 65,11 mln zł przed rokiem. Jednocześnie skonsolidowany zysk netto zwiększył się w tym czasie o 338% r/r do 11,84 mln zł. Skokowy wzrost na tym poziomie to efekt m.in. okazyjnego nabycia pod koniec minionego roku spółki Imprimus. W tym roku grupa skupia się na restrukturyzacji pozyskanej drukarni. Będzie też konsekwentnie pracować nad zwiększeniem przychodów w zakładach graficznych w Białymstoku i Olsztynie.

Kompap logo

Grupa Kompap, do której należą dwie wiodące drukarnie dziełowe w Polsce – BZGraf i OZGraf, wypracowała po 9 miesiącach 2016 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 47,82 mln zł, co oznacza wzrost o 5% r/r. Jednocześnie skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży w tym okresie wyniósł 11,32 mln zł, zaś zysk netto sięgnął 2,78 mln zł. Przed rokiem grupa notowała na tych poziomach kolejno 12,45 mln zł i 4,76 mln zł.

kompap logo

Wchodzące w skład grupy Kompap BZGraf i OZGraf, które należą do liderów rynku druku dziełowego w Polsce, zostały wyróżnione w branżowych konkursach. Białostockie Zakłady Graficzne BZGraf po raz drugi z rzędu zajęły pierwsze miejsce w Rankingu Polskich Drukarń Dziełowych 2015/2016. Z kolei w rankingu najlepszych w Polsce drukarń dziełowych na drugiej lokacie uplasował się olsztyński OZGraf. Ponadto w konkursie na Książkę Edytorsko Doskonałą „Edycja 2015/2016” w kategorii „Edukacja” nagrodzona została wydrukowana w OZGraf książka pod tytułem „CO SŁYCHAĆ?” Anny Czerwińskiej-Rydel.

Kompap logo

OZGraf, należący do czołowych drukarń dziełowych w Polsce, po raz kolejny prezentuje swoją ofertę na największej imprezie wystawienniczej dla branży wydawniczej w Europie – Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie „Frankfurter Buchmesse”.  Wysokiej jakości druk w wykonaniu Olsztyńskich Zakładów Graficznych OZGraf można obejrzeć na stoisku organizowanym przez Instytut Książki, gdzie obecni są również najwięksi polscy wydawcy.

kompap logo

Grupa Kompap, do której należą dwie wiodące drukarnie dziełowe w Polsce – BZGraf i OZGraf, osiągnęła w I półroczu 2016 przychody ze sprzedaży na poziomie 32,37 mln zł, tj. o ponad 8% wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży w tym czasie wyniósł 7,86 mln zł w stosunku do 8,28 mln zł rok wcześniej. Jednocześnie w okresie od stycznia do czerwca 2016 r. grupa wypracowała zysk netto na poziomie 1,59 mln zł wobec 3,29 mln zł przed rokiem. We wrześniu spółka wypłaci dywidendę w wysokości 0,20 zł na akcję.

OZGraf, należący do czołowych drukarń dziełowych w Polsce, już po raz czwarty uhonorował najlepsze książki spośród wydrukowanych w swoich zakładach w minionym roku. Uroczyste rozdanie nagród odbyło się podczas corocznej konferencji organizowanej przez OZGraf dla wydawców z Polski i Europy. W tym roku jej tematem przewodnim były trendy na europejskim rynku wydawniczym.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kompap SA podjęło uchwałę ws. wypłaty dywidendy w wysokości 0,20 zł na jedną akcję. W ten sposób decyzją ZWZ do akcjonariuszy trafi łącznie 936 099,20 zł z kapitału zapasowego spółki. Na dzień ustalenia prawa do dywidendy wyznaczono 1 września br., a na dzień jej wypłaty - 22 września br.