Nowe metody diagnostyki nawierzchni dróg za pomocą nowoczesnych narzędzi, jak ugięciomierz laserowy TSD i dynamiczny HWD, system radarowy 3DR czy system do pomiaru hałaśliwości nawierzchni CPX, zostaną zaprezentowane podczas seminarium organizowanego 15 listopada na Targach Infrastruktura 2011. Wiedzą w tym zakresie będą się dzielić krajowi i zagraniczni eksperci z renomowanych firm i instytucji ściśle związanych z tematyką drogownictwa. Organizatorem spotkania jest Instytut Badawczy Dróg i Mostów, lider nowoczesnych badań infrastruktury drogowej. IX Międzynarodowe Targi Infrastruktury Miejskiej i Drogowej Infrastruktura 2011 odbędą się w dniach 15-17 listopada w Centrum MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie.

- Nasze najnowsze rozwiązanie służące do diagnostyki nawierzchni dróg SPID, czyli System Pomiaru Infrastruktury Drogowej (System for Pavement Infrastructure Diagnosis), to mobilne laboratorium, drugie tego typu na skalę europejską. Wyposażone jest w innowacyjne i unikatowe urządzenia, które pozwalają badać drogi i mosty na terenie całej Europy za pomocą nieniszczących metod. Bez zakłócania ruchu dokonują oceny stanu obiektów mostowych lub konstrukcji nawierzchni oraz pozwalają kontrolować jakość technologii i materiałów wykorzystanych do budowy dróg. Tak nowoczesna aparatura badawcza pozwala nam zbierać informacje na temat nośności nawierzchni, hałaśliwości, grubości warstw konstrukcyjnych i ich układu, a w efekcie dbać o bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jest to kwestia szczególnie bliska uczestnikom Targów Infrastruktura, dlatego zapraszamy na nasze seminarium, podczas którego omówione zostaną nowatorskie metody diagnostyki nawierzchni dróg ­– mówi prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

Ocena kondycji dróg

W trakcie seminarium „Nowe metody diagnostyki nawierzchni dróg” swoje prelekcje będą mieli wybitni specjaliści z zakresu infrastruktury drogowej z Polski i zagranicy. Wystąpią m. in. Roland Degelmann z Głównego Urzędu Budownictwa Bawarii i Sławomir Heller z niemieckiej firmy HELLER Ingenieurgesellschaft mbH, a także eksperci Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, którzy omówią kwestie identyfikacji uszkodzeń powierzchniowych nawierzchni drogowych, metody pomiaru ugięć tych nawierzchni i możliwości georadaru 3D w rozpoznaniu konstrukcji dróg. Przemysław Hamera z Oddziału GDDKiA w Zielonej Górze podzieli się doświadczeniami w wykorzystaniu diagnostyki w utrzymaniu dróg. Uczestnicy spotkania będą mogli również wziąć udział w prelekcji Grażyny Lendzion z Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, która poruszy zagadnienia związane z udostępnianiem informacji o stanie technicznym nawierzchni na przykładzie systemu Droga Online. Natomiast na zakończenie seminarium Piotr Jaskuła z Politechniki Gdańskiej podejmie temat projektowania remontu drogi z zastosowaniem wyników nieniszczących metod oceny stanu nawierzchni.

Kompleksowy pakiet rozwiązań infrastrukturalnych

Uczestnicy Targów Infrastruktura będą mogli zapoznać się również z wszechstronną ofertą wystawców z Polski i zagranicy obejmujących wszystkie obszary infrastruktury miejskiej i drogowej. Zaprezentują się firmy wykonawcze i usługowe, producenci i dystrybutorzy maszyn i urządzeń budowlanych, kruszyw czy surowców wykorzystywanych do budowy dróg i autostrad.  Na stoiskach dostępne będą również propozycje dostawców rozwiązań, technologii i osprzętu z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania ruchem drogowym. Nie zabraknie też ofert projektantów i firm zajmujących się architekturą zieleni oraz wyposażeniem obiektów użyteczności publicznej.

Patroni i partnerzy

W przygotowanie Targów Infrastruktura 2011 zaangażowały się instytucje rządowe samorządowe oraz czołowe instytucje branżowe. Dziewiątej edycji wydarzenia patronują Minister Infrastruktury, Sejmowa Komisja Infrastruktury i Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, a patronem merytorycznym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Targi organizowane są we współpracy merytorycznej z Sejmową Komisją Infrastruktury, Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego, Instytutem Badawczym Dróg i Mostów, Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa, Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszeniem Inteligentne Systemy Transportowe ITS Polska, Polskim Kongresem Drogowym, Unią Metropolii Polskich, Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Województw RP.

Bezpłatny udział w targach

Uczestnictwo w targach jest bezpłatne po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem strony www.infrastruktura.info/rejestracja lub na miejscu w godzinach otwarcia imprezy. By wziąć udział w seminarium „Nowe metody diagnostyki nawierzchni dróg” do 28 października należy dokonać zgłoszenia na www.ibdim.edu.pl i uiścić opłatę w wysokości 100 zł + VAT. Więcej informacji na temat targów i seminarium dostępne jest na stronie www.infrastruktura.info.