Podczas IX Międzynarodowych Targów Infrastruktury Miejskiej i Drogowej Infrastruktura 2011, które odbyły się w dniach 15-17 listopada w Centrum MT Polska w Warszawie, swoją ofertę dotyczącą infrastruktury miejskiej i drogowej przedstawiło 117 wystawców z Polski i zagranicy. Podczas Targów dużą popularnością cieszyły się liczne konferencje i seminaria, w trakcie których eksperci podejmowali najbardziej aktualne tematy nurtujące branżę.  W tym roku po raz drugi już Minister Infrastruktury wręczył wybranym firmom specjalne nagrody Grand Prix.

Honorowy patronat nad IX edycją Targów Infrastruktura objęli Minister Infrastruktury, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy oraz Sejmowa Komisja Infrastruktury. Patronem merytorycznym targów była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

- Targi Infrastruktura od lat stanowią bardzo ważne spotkanie w kalendarzu osób związanych z tą branżą. Potwierdziła to również tegoroczna edycja. Po raz kolejny mogliśmy u nas gościć zarówno przedstawicieli biznesu, jak i reprezentantów władz państwowych i samorządowych. Dzięki zaangażowaniu merytorycznemu instytucji rządowych i organizacji branżowych odbyło się wiele wartościowych konferencji i spotkań merytorycznych, które pozwoliły na poszerzenie wiedzy z zakresu infrastruktury miejskiej i drogowej. Targi Infrastruktura jeszcze raz stały się doskonałym miejscem do rozmów i wymiany doświadczeń dla osób działających w branży. Liczę więc, że spotkamy się również za rok na wyjątkowej - jubileuszowej edycji imprezy, na którą już dziś wszystkich serdecznie zapraszam – mówi Urszula Potęga, Prezes Zarządu MT Targi, organizatora Targów Infrastruktura.

Bogaty katalog rozwiązań

Tegoroczna edycja Targów Infrastruktura zgromadziła 117 wystawców z 10 państw. Firmom z Polski towarzyszyli też wystawcy z Czech, Hiszpanii, Litwy, Niemiec, Portugalii, Rosji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Kompleksowa oferta dla infrastruktury miejskiej i drogowej została zaprezentowana w pięciu sektorach tematycznych: firmy wykonawcze i usługowe, maszyny i urządzenia budowlane, kruszywa i materiały, bezpieczeństwo i zarządzanie ruchem oraz wyposażenie obiektów użyteczności publicznej.

- Uważam, że tegoroczne targi są bardzo udane. Jest dużo zwiedzających, wielu interesujących wystawców, więc mamy z kim porozmawiać. Dużo osób odwiedza nasze stoisko i jesteśmy bardzo zadowoleni. (…) Spotkaliśmy się też z firmami, które oferują zakres usług, których my sami nie wykonujemy i nawiązaliśmy kilka wartościowych kontaktów – komentowała Maria Dojlidko z firmy Mostostal Białystok.

Program merytoryczny

Targom towarzyszył bogaty  program konferencji i szkoleń, podczas których specjaliści dyskutowali na temat problemów, z jakimi aktualnie muszą zmierzyć się przedstawiciele branży infrastrukturalnej.

Podczas spotkania „Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej: kto, co, kiedy, jak, dlaczego?” z udziałem ekspertów z Polski, Austrii, Czech i Szwecji poruszony został m.in. temat implementacji Dyrektywy w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Seminarium zorganizowane przez Ministerstwo Infrastruktury - Krajową Radę Bezpieczeństwa Drogowego we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad zainaugurował wiceminister Radosław Stępień, zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Podkreślił on wagę wykonywania audytów BRD będących podstawą działań systemowych dla poprawy bezpieczeństwa ruchu na polskich drogach. Dyskutowano też na temat identyfikowania i eliminowania błędów projektowych przy pomocy Audytu BRD, zasad klasyfikacji dróg o dużej wypadkowości czy kryteriów kształcenia audytorów BRD.

Seminarium Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa było doskonałą okazją, by porozmawiać o realizacji robót budowlanych finansowanych ze środków publicznych. Uczestnicy dowiedzieli się, jak poprawiać błędy w kosztorysie w ofercie, w jakiej sytuacji wykonawca może trafić na czarną listę zamawiającego czy też jak kształtuje się odpowiedzialność członków konsorcjum za niewykonanie lub nienależyty wykonanie robót budowlanych.

W trakcie Targów odbyło się także Forum Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy „Zarządzanie drogami – nowe wyzwania”.

Ponadto, po raz drugi zorganizowane zostało Forum Moja Innowacja moderowane przez prof. Dariusza Sybilskiego. Podczas spotkania przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na wybranych przykładach wskazali działania innowacyjne w projektach transportowych współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Uczestnicy forum dowiedzieli się, jakie korzyści dla inwestorów i wykonawców wiążą się z nowoczesnymi izolacjami natryskowymi w technologii MMA. Eksperci dyskutowali też m.in. o cichych nawierzchniach z granulatem gumowo-asfaltowym czy kruszywach o zróżnicowanych parametrach do mieszanek SMA.

Po raz pierwszy odbył się I Salon Kolei Dużych Prędkości w Polsce, a wraz z nim konferencja, której celem była promocja budowy szybkich połączeń kolejowych w naszym kraju.

Tegoroczna edycja imprezy była też okazją do zaprezentowania rezultatów nowatorskiego projektu „Aktywne Inteligentne Bariery Drogowe i Mostowe” realizowanego przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM). Projekt zakładał opracowanie i wdrożenie wyjątkowej konstrukcji w postaci aktywnej inteligentnej bariery, którą będzie można wykorzystać na mostach, w tunelach i punktach niebezpiecznych na drogach, by zwiększyć bezpieczeństwo uczestników ruchu.

IBDiM  przygotował również seminarium „Nowe metody diagnostyki nawierzchni dróg” z udziałem polskich i zagranicznych specjalistów. Uczestnicy Targów Infrastruktura mogli dowiedzieć się jeszcze, jak zachować standardy bezpieczeństwa pracy przy budowie dróg i mostów oraz posłuchać o dobrych praktykach bhp w trakcie konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, a także wziąć udział w debacie „Infrastruktura ponad podziałami” czy spotkaniu „Zielona geotechnika”.

Najlepsze firmy nagrodzone na targach

Podczas tegorocznej imprezy niezależne jury wyłoniło laureatów konkursu o Grand Prix Ministra Infrastruktury na Najlepszy Produkt prezentowany podczas IX Międzynarodowych Targów Infrastruktury Miejskiej i Drogowej.  Nagrodzeni zostali:

Inwestycje Infrastrukturalne

- Grand Prix Ministra Infrastruktury :  Bilfinger Berger Budownictwo oraz  MGGP SA.

- nagroda MT Targi:  Koneckie Zakłady Odlewnicze

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

- Grand Prix Ministra Infrastruktury: Volkmann & Rossbach Gmbh & Co. KG

- nagroda MT Targi:  INTEGRA Sławomir Kamiński

Materiały i surowce dla budownictwa drogowego

- Grand Prix Ministra Infrastruktury: Dolnośląskie Surowce Skalne

- nagroda MT Targi:  JWCH Produkcja Budowlana

Technologie

- Grand Prix Ministra Infrastruktury: Far Data

- nagroda MT Targi:  Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Wyposażenie dróg i obiektów użyteczności publicznej:

- Grand Prix Ministra Infrastruktury: ELGO Lighting Industries

- nagroda MT Targi:  LUG Light Factory

- wyróżnienie:  Kolejowe Zakłady Łączności

Maszyny i sprzęt budowlany

- nagroda MT Targi:  AsBud

- wyróżnienie:  Trans-Masz

W trakcie Targów wręczono także nagrody dla wystawców za najbardziej profesjonalne stoiska. W kategorii stoiska do 20m2 zwyciężyła firma SOPRO, wyróżnione zostały także firmy Trans-Masz, Calvero i Mostostal-Białystok. Nagroda za stoisko powyżej 20 m2 nagrodę trafiła do firmy Wirtgen, natomiast wśród wyróżnionych znaleźli się DSS, Bilfinger Berger, Polbud – Pomorze i Ammann Polska.

- Jestem bardzo zadowolony z tych targów. Nie odstajecie w żaden sposób od targów, w których brałem udział, a wręcz w wielu sprawach jesteście lepsi ocenił Jacek Zapała z firmy Koneckie Zakłady Odlewnicze. - Jeżeli chodzi o klientów naszej firmy, tu jest całkiem specyficzna grupa (…) Na innych targach mamy klientów rzędu 100-120 dziennie, tutaj mamy 10, ale za to bardzo konkretnych. Myślę, że ta różnica w ilości klientów determinuje też jakość tych rozmów, są one bardziej owocne – mówi Jacek Zapała z KZO.

Partnerzy Targów Infrastruktura 2011

Targi Infrastruktura 2011 zostały przygotowane merytorycznie we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad , Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego, Instytutem Badawczym Dróg i Mostów, Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa, Polską Akademią Nauk, Polskim Stowarzyszeniem Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Stowarzyszeniem Inteligentne Systemy Transportowe ITS Polska, Polskim Kongresem Drogowym, Unią Metropolii Polskich, Urzędem Transportu Kolejowego oraz  Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Województw RP.

Więcej informacji o  Targach Infrastruktura znajduje się na stronie www.infrastruktura.info.