Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy w ramach kampanii „Piłeś? Nie jedź!” współpracuje z Komendą Stołeczną Policji oraz Instytutem Transportu Samochodowego przy akcjach „Trzeźwe poranki” i „Trzeźwe wieczory” oraz kontrolach policyjnych z symulatorem dachowania. ZP PPS przekaże policji urządzenia Alco Blue do sprawdzania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu przez kierowców oraz 145 tys. ulotek informacyjnych o zagrożeniach wynikających z jazdy po alkoholu, które będą rozdawane przez policję w trakcie kontroli i interwencji. Jak wynika z policyjnych statystyk tylko od stycznia do września tego roku odnotowano 129 309 nietrzeźwych kierowców na terenie całej Polski. W tym okresie z winy prowadzących pod wpływem alkoholu doszło do 1853 wypadków drogowych, w wyniku których zginęły 162 osoby, a 2575 zostało rannych.

- Doceniamy bardzo pracę stołecznej policji i zaangażowanie w kampanię „Piłeś? Nie jedź!”. Liczymy, że nasze wspólne działania przyniosą wymierny efekt. Dla nas, jako organizacji branżowej, jest niezmiernie ważne, aby podejmować działania, które będą prowadziły do zwiększenia odpowiedzialności osób spożywających napoje alkoholowe i zmiany negatywnych zachowań, do których z pewnością należy prowadzenie pojazdów po alkoholu. Jak pokazują statystyki policyjne, co roku zatrzymywanych są tysiące nietrzeźwych kierowców na drogach, są oni również sprawcami wielu tragicznych wypadków. Dlatego apelujemy poprzez naszą kampanię: Piłeś? Nie jedź! Choć liczba zatrzymanych nietrzeźwych kierowców w tym roku jest niższa niż w ubiegłym, to musimy robić wszystko, aby tendencję spadkową utrzymać i aby w przyszłości ten problem wykluczyć z polskich dróg - mówi Leszek Wiwała, prezes Związku Pracodawców Polskiego Przemysłu Spirytusowego, organizatora akcji „Piłeś? Nie jedź!”.

Z policyjnych statystyk prezentowanych przez Komendę Stołeczną Policji w ramach kampanii „Piłeś? Nie jedź!” wynika, że w tym roku od stycznia do września z winy nietrzeźwych kierowców doszło do 1853 wypadków w całej Polsce. W porównaniu z takim samym okresem w ubiegłym rokiem oznacza to spadek o 20,6%. W Warszawie i okolicach w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku doszło do 71 wypadków z winy nietrzeźwych kierowców, w wyniku których zginęło 6 osób, a 93 odniosło rany. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2009 nastąpił spadek wypadków spowodowanych przez  kierowców pod wpływem alkoholu o 22,8%. Na terenie Warszawy i okolic, wg statystyk za okres styczeń-wrzesień 2010, najwięcej wypadków z udziałem nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego policja odnotowuje w weekendy: 14,9% w soboty i 22,9% w niedziele, a także w poniedziałki: 18,3%. Wolne dni od pracy sprzyjają większej liczbie spotkań towarzyskich, w trakcie których spożywany jest alkohol. Z kolei w trakcie doby najwięcej wypadków z udziałem nietrzeźwych (44,8% w stolicy i okolicach) ma miejsce pomiędzy godz. 19:00 a 1:00.

- Choć w porównaniu z ubiegłym rokiem liczba osób kierujących pod wpływem alkoholu na terenie całej Polski spadła o 5982, to jednak nadal jest bardzo wysoka i od stycznia do września tego roku wyniosła 129 309. To tyle, ilu mieszkańców może liczyć całkiem spore miasto, jak Płock czy Opole. Dlatego organizujemy akcje jak „Trzeźwe poranki” czy „Trzeźwe wieczory” oraz przyłączyliśmy się do kampanii społecznej jak „Piłeś? Nie jedź”, aby poprzez prewencję i edukację eliminować z dróg zagrożenia, jakie stanowią osoby kierujące pojazdem pod wpływem alkoholu - komentuje nadkomisarz Krzysztof Bujnowski, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.

W ramach kampanii „Piłeś? Nie jedź!” organizowanej przez ZP PPS Komenda Stołeczna Policji przeprowadza dodatkowe akcje „Trzeźwe poranki” oraz „Trzeźwe wieczory”, na potrzeby których Polski Przemysł Spirytusowy przekaże urządzenia Alco Blue. Ponadto, we współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego odbędą się specjalne kontrole z użyciem symulatora dachowania przeprowadzane przez policję. Symulator dachowania będzie ustawiany przez cztery kolejne środy od 27 października przy Wisłostradzie w Warszawie i będą na niego kierowane osoby przekraczające prędkość. Tegoroczna kampania „Piłeś? Nie jedź!” potrwa do połowy listopada br. Spoty reklamowe kampanii pojawiają się w telewizji TVN Warszawa, w radio RMF Maxxx, a także przed każdym seansem filmowym w warszawskich Multikinach. Spot wyświetlany jest też na telebimie przy skrzyżowaniu al. Krakowskiej z ul. 17 Stycznia w Warszawie. Zgodnie z badaniami natężenia ruchu codziennie ma szansę zobaczyć go ok. 250 tysięcy osób, z czego 95% to kierowcy. Ponadto, reklamy umieszczone są na 100 autobusach miejskich.

Patronat honorowy nad kampanią „Piłeś? Nie jedź!” objęli Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Partnerami merytorycznymi tegorocznej edycji są Komenda Stołeczna Policji, Instytut Transportu Samochodowego oraz Fundacja „KRZYŚ”.