Plast-Box, jeden z najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, rozwija sprzedaż do sieci handlowych. Po 10 miesiącach tego roku do sieci takich jak Spar, Lidl czy Aldi trafiło o ponad 8% więcej pojemników niż w całym 2013 r. Co więcej słupski producent spodziewa się dalszych wzrostów w tym sektorze. Z uwagi na kolejne zamówienia, jakie mają zostać sfinalizowane do końca grudnia br., sprzedaż do sieci handlowych w całym 2014 r. ma zwiększyć się o blisko 54% r/r w ujęciu ilościowym i prawie 51% w ujęciu wartościowym.

Plast-Box, jeden z najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, zwiększa sprzedaż dla branży mleczarskiej. Po 10 miesiącach br. obroty z tytułu dostaw dla tych klientów sięgnęły już poziomu 93% obrotów z 2013 r. Plast-Box spodziewa się, że w całym bieżącym roku wzrost przychodów z tego sektora wyniesie ok. 20%. Dwucyfrowej dodatniej dynamiki sprzedaży do branży mleczarskiej spółka oczekuje także w kolejnym roku.

Plast-Box, jeden z najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, po III kwartałach br. odnotował skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 111,84 mln zł wobec 115 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jednocześnie grupa zwiększyła o 16% r/r skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej, który na koniec września 2014 r. osiągnął wartość 11,27 mln zł. Po 9 miesiącach br. Plast-Box wypracował skonsolidowany zysk netto o wartości 3,34 mln zł, przy czym 2,58 mln zł przypadło na III kwartał 2014, czyli o 21% więcej niż rok wcześniej. To efekt m.in. działań zmierzających do minimalizowania wpływu osłabienia kursu hrywny wobec euro na działalność Plast-Box Ukraina, wsparty stabilną sytuacją na rynku walutowym w III kwartale br., dzięki czemu grupa pokryła całość strat wynikających z różnic kursowych.

Plast-Box Ukraina, spółka zależna słupskiego Plast-Boxu będącego jednym z najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, wypracowała w III kwartale 2014 r. zysk operacyjny w wysokości 7,8 mln hrywien, a po 9 miesiącach roku – 24,6 mln hrywien. W efekcie pokryła całość strat wynikających z różnic kursowych związanych z osłabieniem hrywny wskutek niestabilnej sytuacji na Ukrainie. Jednocześnie Plast-Box Ukraina wygenerowała w III kwartale br. zysk netto na poziomie 5,5 mln hrywien, a po 9 miesiącach tego roku – 1,8 mln hrywien. Spółka kontynuuje działania zmierzające do minimalizowania różnic kursowych i spodziewa się dalszej poprawy wyników.

Plast-Box, jeden z najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, w pierwszej połowie roku odnotował wzrost sprzedaży do wytwórców z branży spożywczej o 60% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wzrosty te wynikają ze zwiększonych zamówień realizowanych na rzecz dotychczasowych klientów, jak również pozyskania kilku dużych obiorców z branży oraz szeregu małych wytwórców. Plast-Box zakłada dalszą ekspansję wśród producentów artykułów spożywczych. Spółka już finalizuje negocjacje kolejnych trzech znaczących kontraktów w związku z wprowadzeniem nowych produktów dla branży spożywczej - wiaderka z pokrywą 10Bis/5 o pojemności 10l oraz wiaderka z pokrywą 5UL/2 o pojemności 5l. Są one dostępne w ofercie od września i już realizowane są zamówienia dla klientów krajowych oraz zagranicznych, m.in. do Szwecji.

Plast-Box, jeden z najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, systematycznie rozwija sprzedaż opakowań dla branży budowlanej w kraju i za granicą. Dzięki wprowadzeniu nowych rozwiązań technologicznych zapewniających zwiększoną wytrzymałość opakowań oraz wysoką estetykę zdobienia, sprzedaż Plast-Boxu do ośmiu największych producentów gładzi, tynków, zapraw gipsowych i innych produktów wykorzystywanych w budownictwie wzrosła w pierwszej połowie tego roku o ponad 47% w ujęciu wartościowym. Słupski producent opakowań już planuje kolejne nowości produktowe dedykowanych klientom z branży budowlanej.

Plast-Box, jeden z najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, w pierwszym półroczu bieżącego roku wypracował skonsolidowane przychody o wartości 74,36 mln zł wobec 75,49 mln zł po 6 miesiącach roku ubiegłego. Jednocześnie grupa zwiększyła skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej do 7,79 mln zł, czyli o 31% r/r. Mimo konieczności naliczenia w pierwszym kwartale br. ujemnych niezrealizowanych różnic kursowych będących efektem osłabienia hrywny, pierwsze półrocze 2014 r. Plast-Box zamknął zyskiem netto na poziomie skonsolidowanym w wysokości 0,76 mln zł.

Plast-Box Ukraina, spółka zależna słupskiego Plast-Boxu będącego jednym z najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, wypracowała po 6 miesiącach br. zysk operacyjny w wysokości 16,8 mln hrywien, z tego 12,2 mln hrywien w drugim kwartale. W rezultacie Plast-Box Ukraina pokryła już większą cześć strat na różnicach kursowych z pierwszego kwartału spowodowanych gwałtownym osłabieniem hrywny wskutek niestabilnej sytuacji na Ukrainie. Dzięki osiągnięciu 8,5 mln hrywien zysku netto w II kwartale tego roku Plast-Box Ukraina zmniejszyła stratę netto z -12,2 mln hrywien w pierwszym kwartale br.  do -3,7 mln hrywien na koniec czerwca br. i oczekuje dalszej poprawy wyników w kolejnych okresach.