Plast-Box, jeden z najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, skokowo zwiększył sprzedaż na Węgrzech w 2013 r. Dzięki aktywności sprzedażowej przychody notowane przez Plast-Box na tym rynku wzrosły o 44,8% w stosunku do 2012 r., a w kolejnych latach spółka zakłada dalsze dwucyfrowe wzrosty. Słupski producent dostarcza tam opakowania na potrzeby różnych branż, m.in. pakowane są w nie farby, dżemy i pomady cukiernicze, produkty ogrodnicze czy karma dla zwierząt. Węgry są jednym z 30 krajów, w których wykorzystywane są opakowania Plast-Boxu. Po 3 kwartałach 2013 r. sprzedaż eksportowa stanowiła w tej spółce blisko 70% przychodów.

Plast-Box, jeden z najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, po 11 miesiącach 2013 r. odnotował jednostkowe przychody ze sprzedaży w wysokości 104,92 mln zł, co oznacza wzrost r/r o 11,3%. Dwucyfrową stopę wzrostu r/r zanotowały także pozostałe dane jednostkowe liczone narastająco: EBITDA zwiększyła się o 10,8% (do 10,38 mln zł), zysk brutto wzrósł o 30,2% (do 4,64 mln zł), a zysk netto o 16% (do 3,67 mln zł). Z kolei w samym listopadzie br. jednostkowe obroty Plast-Boxu wyniosły 8,58 mln zł. Jednocześnie w tym okresie spółka wypracowała wynik EBITDA na poziomie 789 tys. zł, zysk brutto na poziomie 245 tys. zł oraz zysk netto w wysokości 120 tys. zł.

Plast-Box, jeden z najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, w ciągu 9 miesięcy br. zwiększył sprzedaż w Obwodzie Kaliningradzkim o 32,5% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Ze względu na uwarunkowania gospodarczej geograficzne tego rejonu Plast-Box dostarcza tam głównie opakowania do produktów spożywczych takich jak glazury czekoladowe, owoce, lody, a także ryby. Polski producent opakowań traktuje tę część Rosji jako rozwojowy rynek, a jednocześnie przyczółek do dalszej ekspansji na Wschód.

Plast-Box, jeden z najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, odnotował po 3 kwartałach br. wzrost skonsolidowanych przychodów do poziomu 115 mln zł, czyli o 23% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Jednocześnie grupa znacząco zwiększyła rentowność. Na koniec września zysk operacyjny wzrósł r/r o 66% i wyniósł 9,71 mln zł, zaś zysk netto zwiększył się r/r aż o 89% i osiągnął wartość 6,1 mln zł. Skonsolidowany wynik EBITDA w tym okresie wyniósł blisko 15 mln zł, co stanowiło wzrost o 38% r/r. Zwiększenie wyników przez Plast-Box to efekt konsekwentnego rozwoju realizowanego w  ciągu roku, w tym dobrego trzeciego kwartału. Od lipca do września br. grupa odnotowała bowiem skonsolidowane przychody w wysokości 39,51 mln zł (+19% r/r), zysk operacyjny wzrósł do 3,77 mln zł (+65% r/r), a zysk netto do 2,13 mln zł (+81%).

Plast-Box, jeden z najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, prognozuje, że w 2013 r. osiągnie skonsolidowany zysk netto na poziomie 7,4 mln zł, czyli o 54,8% więcej niż w 2012 roku. Oznacza to zwiększenie prognozy zysku netto o 12,8%. Jednocześnie Plast-Box podnosi prognozę zysku brutto do 9,2 mln zł oraz prognozę EBITDA do 18,8 mln zł, co stanowi zwiększenie prognozy w stosunku do wcześniejszych założeń odpowiednio o 20,5% i 5,6%. Tym samym Plast-Box ma odnotować wzrost zysku brutto o 72,8% i wzrost EBITDA o 26,1% wobec wartości wygenerowanych w 2012 r. Zgodnie z nową prognozą skonsolidowane przychody ze sprzedaży mają wynieść 145,6 mln zł, czyli o 18,3% więcej  niż w ubiegłym roku.

Plast-Box, jeden z najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, zwiększył w tym roku sprzedaż do branży mleczarskiej o 46% w porównaniu z rokiem 2012. Jednocześnie spółka poszerzyła grupę klientów w tej branży o połowę. Wzrost sprzedaży odnotowany przez Plast-Box to efekt m.in. wprowadzenia w tym roku nowego opakowania o popularnej pojemności 1l dedykowanego branży mleczarskiej i zdobionego w technologii IML umożliwiającej fotograficzne odwzorowanie nawet skomplikowanych projektów graficznych. Opakowanie to jest produkowane z pokrywą pod foliowanie, która pozwala wydłużyć termin przydatności przetworów mlecznych.

Jednostkowe przychody Plast-Boxu, jednego z najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, po 9 miesiącach br. wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o blisko 14% i osiągnęły poziom 86,66 mln zł. Jednocześnie spółka odnotowała jednostkowy zysk netto wysokości 2,79 mln zł, co stanowiło wzrost o 25% r/r. We wrześniu słupski producent osiągnął jednostkowe przychody na poziomie 9,82 mln zł wobec 8,78 rok wcześniej, EBITDA wyniosła 0,92 mln zł, zaś zysk netto 0,3 mln zł.

Plast-Box, jeden z najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, dynamicznie rozwija sprzedaż opakowań na rynek włoski. Od początku roku wartość dostaw na ten rynek ze słupskiej fabryki zwiększyła się już 8-krotnie w stosunku do sprzedaży w 2012 r., a na koniec roku spółka spodziewa się dynamiki wzrostu na poziomie 1000%. Plast-Box sprzedaje we Włoszech okrągłe opakowania plastikowe z pokrywką o pojemnościach od 2,5l do 25l przeznaczone głównie dla branży spożywczej. Są one dostosowane do specyficznych wymagań w tym kraju pod względem konstrukcji, wytrzymałości i wymiarów. Obecnie spółka prowadzi rozmowy z włoską firmą mleczarską na zamówienia ponad 200.000 opakowań.