Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (ZP PPS) rozpoczyna kampanię społeczną „Piłeś? Nie jedź!”. Poprzez spoty reklamowe w telewizji, stacjach radiowych, kinach, jak również reklamy na autobusach oraz ulotki kampania przestrzega przed prowadzeniem pojazdów po alkoholu i zwraca uwagę na negatywne konsekwencje wynikające z takich zachowań. Przed 75 stołecznymi klubami i pubami pojawią się maty z hasłem „Piłeś? Nie jedź”. Działania kierowane są w szczególności do młodych uczestników ruchu drogowego w wieku 18-30 lat.  Kampania obejmuje działania ATL, BTL i PR. Ponadto, specjalne akcje na drogach dedykowane kierowcom organizowane będą we współpracy z Komendą Stołeczną Policji.

Rozpoczyna się kampania społeczna „Piłeś? Nie jedź!” organizowana przez Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (ZP PPS). Poprzez spoty reklamowe w telewizji, stacjach radiowych, kinach, jak również reklamy na autobusach i ulotki kampania przestrzega przed prowadzeniem pojazdów po spożyciu alkoholu i zwraca uwagę na negatywne konsekwencje wynikające z takich zachowań. W ramach kampanii ZP PPS wspiera polską edycję „Europejskiej Nocy Bez Wypadku” przypadającą na sobotę tj. 16 października br., organizowaną przez Fundację „KRZYŚ”. W Polsce, podobnie jak we wszystkich krajach Unii Europejskiej, będą prowadzone akcje w klubach, mające na celu przeciwdziałanie prowadzeniu pojazdów przez osoby, które spożywały wcześniej alkohol. Ma to ograniczyć liczbę nietrzeźwych kierowców na drogach, w szczególności wśród młodych ludzi wracających z imprez.

Według badań przeprowadzonych przez TNS OBOP na zlecenie Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy w  ramach kampanii edukacyjnej „Lepszy start dla Twojego dziecka” 10% Polaków uważa, że kobiety mogą spożywać alkohol w trakcie ciąży. Z kolei 14% badanych jest zdania, że niewielkie ilości alkoholu wypijanego przez kobietę w ciąży nie szkodzą ani jej, ani dziecku. Aż 34% Polaków deklaruje, że było świadkiem, kiedy kobieta w ciąży piła alkohol. Tymczasem nawet niewielka ilość alkoholu wypita przez ciężarną może mieć negatywne i nieodwracalne skutki dla dziecka. Niesie bowiem za sobą ryzyko, że dziecko urodzi się z Alkoholowym Zespołem Płodowym (FAS). Edukację Polaków w tym zakresie od 2008 r. prowadzi Polski Przemysł Spirytusowy w ramach cyklicznej kampanii „Lepszy start dla Twojego dziecka”.  Międzynarodowa społeczność od 1999 r. w dniu 9 września obchodzi Światowy Dzień FAS, by zwrócić uwagę, że nie ma bezpiecznej ilości alkoholu, jaką może wypić kobieta w ciąży. Według badań przeprowadzonych przez TNS OBOP na zlecenie ZP PPS świadomość istnienia Alkoholowego Zespołu Płodowego (FAS) deklaruje 44% Polaków.

Nawet najmniejsza ilość alkoholu może mieć negatywny wpływ na rozwój dziecka. Tymczasem z badań TNS OBOP zrealizowanych w sierpniu 2010 roku na zlecenie Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (ZP PPS) wynika, że co szósta kobieta w wieku 18-35 lat uważa, że alkohol w niewielkiej ilości spożywany w trakcie ciąży nie szkodzi przyszłej mamie ani jej dziecku. Odpowiedzią na brak pełnej wiedzy w społeczeństwie na temat zagrożeń wynikających wprost ze spożycia alkoholu w trakcie ciąży jest kampania edukacyjna „Lepszy start dla Twojego dziecka” organizowana przez ZP PPS. Od sierpnia poprzez akcje informacyjne i promocyjne Polski Przemysł Spirytusowy przekazuje kobietom spodziewającym się dziecka bądź planującym ciążę informacje,  że nawet niewielka ilość alkoholu wypita w ciąży może mieć negatywne i nieodwracalne skutki dla dziecka. Celem PPS jest jednocześnie budowanie świadomości w społeczeństwie na temat konieczności całkowitej abstynencji od alkoholu w trakcie ciąży. W szczególności w ramach kampanii „Lepszy start dla Twojego dziecka” PPS zwraca uwagę na ryzyko wystąpienia u dzieci alkoholowego zespołu płodowego (FAS), o którym przypomina również społeczeństwu Międzynarodowy dzień FAS obchodzony 9 września. Kampania walczy z istniejącym wciąż w polskim społeczeństwie błędnym przekonaniem, że okazjonalnie wypity drink, lampka wina czy szklanka piwa nie może zaszkodzić nienarodzonemu jeszcze dziecku. Partnerami merytorycznymi tegorocznej edycji kampanii są Polskie Towarzystwo Ginekologiczne i Polskie Towarzystwo Pielęgniarek i Położnych.

Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (ZP PPS) już po raz trzeci organizuje ogólnopolską kampanię edukacyjną „Lepszy start dla Twojego dziecka”. PPS zwraca w niej uwagę, że nawet najmniejsza ilość alkoholu może mieć szkodliwy wpływ na rozwój dziecka. Kampania jest kierowana głównie do kobiet w wieku 18-35 lat spodziewających się dziecka bądź planujących ciążę, jak również do lekarzy ginekologów i położnych. Realizowana jest poprzez dystrybucję w całej Polsce informacyjnych plakatów, ulotek i standów. Kampania obejmuje działania BTL i PR. Partnerami merytorycznymi tegorocznej edycji kampanii są Polskie Towarzystwo Ginekologiczne i Polskie Towarzystwo Pielęgniarek i Położnych.

Zasady odpowiedzialnej sprzedaży i podawanie napojów alkoholowych to temat szkoleń zorganizowanych w Zamościu w dniach 7 – 8 lipca w Miejskim Ratuszu. Prowadzone one były w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Odpowiedzialna sprzedaż i serwowanie napojów alkoholowych” realizowanej przez  Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (ZP PPS) pod patronatem Komendy Głównej Policji. Kampania skierowana jest do sprzedawców alkoholu, barmanów i kelnerów. Jej celem jest zmiana postaw oraz uwrażliwianie na kwestie związane z odpowiedzialnością społeczną i prawną związaną ze sprzedażą i serwowaniem alkoholi oraz promowanie najlepszych praktyk obowiązujących w branży. W Zamościu kampania realizowana była we współpracy z Urzędem Miasta i Komendą Miejską Policji. W szkoleniach wzięło udział 89 osób. W całej Polsce tylko w tym roku przeszkolonych ma zostać 3 600 osób z ponad 30 miast.